Búsqueda general
Búsqueda por categoría

Illes Centros de Wellness

Descuento

El document identificatiu serà el certificat d'afiliació i el DNI. La Confederació Sindical de CCOO juntament amb ILLES CENTRES DE WELLNESS (varietat de serveis, productes i localitzacions que disposen els seus centres de benestar) ofereixen condicions més avantatjoses de qualitat i prestacions de les seves instal·lacions al col·lectiu dels nostres afiliats i afiliades.

Les promocions estan limitades per a èpoques determinades de l'any (any nou, principis de la primavera o final de l'estiu), per la qual cosa seguirem informant puntualment de properes ofertes.

Perquè els afiliats i afiliades, cònjuges i fills de la persona afiliada al corrent de les cotitzacions puguin beneficiar-se d'aquest acord, s'han d'acreditar com a afiliats de CCOO mitjançant la presentació del certificat d'afiliació que avala a l'afiliat o afiliada com a membre de l'Organització.

Más información

Centro de wellness


Ámbito territorial

Etiquetado en

Datos de contacto

  • Dirección: Calle Acacia, 18, 07141 Marratxi
  • Dirección web: http://www.illescw.com
  • Correo electrónico-: info@illescf.com
  • Teléfono: 971016888